krakow

cenniki serwisu nurkowego

Cennik serwisu suchych skafandrów

Ceny materiałów (typu kryza manszety, buty, zawory itp.) są cenami orientacyjnymi ze względu na możliwość zmiany cen przez ich producentów. Przed wykonaniem usługi cena materiałów jest konsultowana z Klientem wg aktualnych cen rynkowych.

*Przy wymianie butów lub skarpet, w zależności od tego jak były zainstalowane stare, istnieje możliwość niewielkiego (do 4 cm) wydłużenia, bądź skrócenia nogawek. To, czy jest to możliwe można stwierdzić po oglądnięciu i pomiarach skafandra.

Cennik serwisu automatów oddechowych

W cenę serwisu wchodzą dwa oddzielne składniki:

  1. Usługa serwisowa – 85zł za pierwszy stopień i 70zł za drugi stopień.
  2. Koszt serwis kitów – ceny wahają się od kilkunastu zł do ponad stu zł za jeden stopień (w zależności od producenta).

*Serwis kit - to zestaw części i elementów wymienianych obowiązkowo podczas przeglądu automatu; zestawy różnią się ze względu na wskazania producenta i model automatu; cena zestawu waha się od kilkunastu do ponad 100 zł za serwis kit.

Cennik serwisu butli nurkowych, zaworów do butli, manifoldów. 

* ocena szczeliwa zaworu – nie zawsze jest konieczność wymiany, jeśli jest należy doliczyć koszt części (szczeliwo, ślizgi pod gałki, gałki, wrzecionka itp.

Cennik czystości tlenowej automatów nurkowych i butli tlenowych

Czystość tlenowa automatu polega na zrealizowaniu serwisu automatu na odpowiednich serwis kitach oraz wyczyszczenie automatu ze smaru. Serwis taki jest tylko o 50% droższy od standardowego, cyklicznego serwisu automatu nurkowego. Rekomendujemy zakup nowych węży lub czyszczenie tylko typu flex. Ponieważ czyszczenie gumowych węży jest mało efektywne. 

Cennik serwisu worków wypornościowych

Cennik nabijania butli gazami 

Cennik wypożyczania sprzętu nurkowego 

Czytaj więcej

CZYSTOŚĆ TLENOWA

CZYSTOŚĆ TLENOWA - AUTOMAT - ZAWÓR - BUTLA

Podczas realizacji czystości tlenowej rekomendujemy wymianę wszystkich węży na nowe typu flex. 

Czytaj więcej

Kurs nitroksowy w Krakowie

 Certyfikat pozwalający na nurkowanie na mieszankach oddechowych o zawartości 22-40% tlenu tzw EAN. Oprócz instruktora nurkowania wiedza zostanie rozszerzona o wiadomości techniczne i wiedzę praktyczną: sposoby mieszania gazów, niebezpieczeństwa, prawdy i mity dotyczące tlenu i czystości tlenowej. 

Termin: 18.02.2020

Czytaj więcej