Kurs nitroksowy w Krakowie

 Certyfikat pozwalający na nurkowanie na mieszankach oddechowych o zawartości 22-40% tlenu tzw EAN. Oprócz instruktora nurkowania wiedza zostanie rozszerzona o wiadomości techniczne i wiedzę praktyczną: sposoby mieszania gazów, niebezpieczeństwa, prawdy i mity dotyczące tlenu i czystości tlenowej. 

Termin: 18.02.2020

Czytaj więcej