cenniki serwisu nurkowego

Cennik serwisu suchych skafandrów

Ceny materiałów (typu kryza manszety, buty, zawory itp.) są cenami orientacyjnymi ze względu na możliwość zmiany cen przez ich producentów. Przed wykonaniem usługi cena materiałów jest konsultowana z Klientem wg aktualnych cen rynkowych.

*Przy wymianie butów lub skarpet, w zależności od tego jak były zainstalowane stare, istnieje możliwość niewielkiego (do 4cm) wydłużenia, bądź skrócenia nogawek. To, czy jest to możliwe można stwierdzić po oglądnięciu i pomiarach skafandra.

Cennik serwisu automatów oddechowych

W cenę serwisu wchodzą dwa oddzielne składniki:

  1. Usługa serwisowa – 50zł za pierwszy stopień i 40zł za drugi stopień.
  2. Koszt serwis kitów* – ceny wahają się od kilkunastu zł do ponad stu zł za jeden stopień (w zależności od producenta).

cennik serwisu automatów nurkowych

*Serwis kit - to zestaw części i elementów wymienianych obowiązkowo podczas przeglądu automatu;zestawy różnią się ze względu na wskazania producenta i model automatu; cena zestawu waha się od kilkunastu do ponad 100 zł za serwis kit.

Cennik serwisu butli nurkowych, zaworów do butli, manifoldów. 

* ocena szczeliwa zaworu – nie zawsze jest konieczność wymiany, jeśli jest należy doliczyć koszt części (szczeliwo, ślizgi pod gałki, gałki, wrzecionka itp.

Cennik czystości tlenowej automatów nurkowych i butli tlenowych

Czystość tlenowa automatu polega na zrealizowaniu serwisu automatu na odpowiednich serwis kitach oraz wyczyszczenie automatu ze smaru. Serwis taki jest tylko o 50% droższy od standardowego, cyklicznego serwisu automatu nurkowego. Rekomedujemy zakup nowych węży lub czyszczenie tylko typu flex. Ponieważ czyszczenie gumowych weży jest mało efektywne. 

Cennik wykonania serwisu polegającego na zrealizowaniu czystości tlenowej automatow i butli nurkowych

Cennik serwisu worków wypornościowych

Cennik serwisu BCD nurkowego w tyj jacketów i skrzydeł

Cennik nabijania butli gazami 

Cennik napełniania butli nurkowych i nie tylko powietrzem i nitroksem

Cennik wypożyczania sprzętu nurkowego 

Cennik zawierający stawki za wypożyczenie sprzętu nurkowego

PRZEGLĄD SUCHEGO SKAFANDRA

Sprawdzenie szczelności

Serwis zaworów 2 szt

Serwis kit 2 szt

Wymiana manszet (lateks) 

Wymiana kryzy szyjnej (lateks) 

440 PLN 390 PLN
 

(w cenie usługa i materiał)

PRZEGLĄD AUTOMATU

Serwis I stopnia

Serwis II stopnia

Serwis II stopnia (oktopus)

Przegląd manometru

Oryginalne serwis kity

Odkażanie

od 295 PLN

PRZEGLĄD JACKETU LUB SKRZYDŁA

Przegląd jacketu

Sprawdzenie szczelności

Serwis głowicy inflatora

Serwis zaworów nadmiarowych 

60 PLN

+ naprawa nieszczelności (od 30 zł za jedną nieszczelność),

Pozostałe naprawy: paski klamry, wymiana rury karbowanej, kolanek  itp. – cena po uzgodnieniu